Foto van een donkere muur met klimop
logo
Therapeut
Specialisaties
Tarieven
Contact
Tarieven
Tarieven
  • Individuele therapie: €100 (een zitting duurt 45 minuten)

  • Supervisie: €100 (een zitting duurt 45 minuten)

  • Diagnostiek: €100 (per 45 minuten, duur van het onderzoek is afhankelijk van de vraag)

Betaling

Er zijn twee mogelijke betalingsstromen:

  • U kunt zich bij mij aanmelden zonder tussenkomst van de huisarts. In dat geval moet u de kosten (de door de NZA vastgestelde tarieven) zelf vergoeden.

  • Heeft u een verwijsbrief van de huisarts voor psychotherapie (specialistische of basis GGZ), dan vergoedt uw ziektekostenverzekeraar de kosten.

Wachttijd en annuleringen

Momenteel is de praktijk vol en de wachtlijst is, i.v.m. overaanmelding, gesloten. Voor supervisanten is nog -enige- ruimte.

In geval van crisis buiten kantooruren kunt u zich via uw huisarts wenden tot de crisisdienst van Altrecht. Heeft u klachten of is er sprake van een geschil dan kunt u zich tot mij en/of tot het NIP wenden.

In geval van ziekte of een andere calamiteit, zal mijn collega mevrouw Burger (psychotherapeut) contact met u opnemen. Haar mailadres is: info@mlburger-psychotherapie.nl.

Voor afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd of helemaal niet worden nagekomen, wordt 40 euro in rekening gebracht.

De praktijk heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en is gevisiteerd door de LVVP.