logo
Foto van een treurwilg in het park

Specialisaties

Therapie

In de praktijk kunt u behandeld worden voor de volgende problemen:

  • depressieve klachten of manisch-depressieve klachten (somberheid, futloosheid, prikkelbaarheid, of wisselende stemmingen)

  • angstklachten (geen mening durven geven in groepen; niet voor jezelf op durven komen; de straat niet op durven)

  • persoonlijkheidsproblematiek (regelmatig met anderen dan wel met jezelf in de knoop komen; relaties die keer op keer fout lopen dan wel veel problemen opleveren)

  • arbeidsgerelateerde problematiek (problemen op het werk: met collega’s; leidinggevende; of problemen met het werk zelf; burn-out)

  • ADHD

Ook hulpvragen van meer algemene aard kunnen onderwerp van gesprek zijn. Zoals b.v.: wat wil ik verder met mijn relatie of mijn werk; wat zijn mijn mogelijkheden en wat wil ik bereiken?

De boven genoemde problemen worden behandeld via cognitieve gedragstherapie en/of schematherapie.

In de praktijk kunnen geen kinderen of gezinnen behandeld worden. Evenmin is het mogelijk therapie te geven aan mensen met verslavingsproblematiek of mensen die regelmatig in crisis verkeren.


Foto van klimop op schutting

Diagnostiek

Door middel van psychologisch onderzoek kan er gekeken worden waar u precies last van heeft en wat de sterke en zwakke kanten van uw persoonlijkheid zijn. Zo’n onderzoek bestaat veelal uit een gesprek en het invullen van enkele vragenlijsten. Diagnostiek kan onderdeel vormen van de therapie maar tevens apart worden aangevraagd.


Supervisie

In de praktijk wordt supervisie gegeven op het terrein van behandeling en diagnostiek aan zowel psychotherapeuten als klinisch psychologen in opleiding. Tevens wordt er supervisie gegeven aan cognitief-gedragstherapeuten en schematherapeuten in opleiding. Tot slot behoort ook leersupervisie tot de mogelijkheden.


Foto van Wilhelminapark 30a

Kragten psychotherapie

logo wit

Praktijkadres

Emmalaan 35
3581 HP Utrecht

Contactgegevens

kragtenpsychotherapie@gmail.com
06 27 18 78 17